Over DTIB

De Dutch Trade and Investment board (DTIB) is hét publiek-private samenwerkingsverband op het gebied van internationaal ondernemen en bilaterale economische relaties.

Nederlandse concurrentiekracht versterken
De DTIB wil door het bundelen van krachten de concurrentiekracht van Nederlandse ondernemingen in het buitenland versterken, zowel in nabije als opkomende markten. Onderwerpen die binnen de DTIB aan bod komen zijn internationalisering van de topsectoren, vrijhandelsakkoorden, exportfinanciering, het Nederlandse vestigingsklimaat, de strategische reisagenda en verbinding van hulp en handel.

Samenstelling
Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de DTIB. Vanuit de Rijksoverheid is ook minister Kamp van Economische Zaken betrokken. Andere betrokken organisaties en partijen zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, vertegenwoordigers van de topsectoren en decentrale overheden.

Focuslanden
De DTIB heeft vier werkgroeplanden aangewezen, waarop overheid en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen. De werkgroeplanden zijn Brazilië, India, Rusland en Turkije.

Wilt u meer weten over de DTIB? Neem dan contact via het contactformulier. Heeft u vragen over de activiteiten van de DTIB op een specifiek focusland? U vindt de contactpersoon op de betreffende landenpagina aan de rechterzijde.