2022 Markttrends en internationale beurstrends Webinar

maandag 27 september 2021

Organisator

China Foreign Trade Centre GIA Trade & Exhibition Centre Europe China M.I.C.E Network

Evenement data

Van 27 september 2021 10:00 Tot 27 september 2021 12:00

English below

Markttrends en internationale beurstrends webinar

Sectoren

  • speelgoed
  • geschenken
  • tuinieren
  • binnen- en buitenbenodigdheden voor thuis

Voorwoord

1. Hoe ontwikkelt de huidige situatie rond internationale handelsmissies zich en wat kunnen wij verwachten in het post Covid-tijdperk?
2. Hoe komt deelname aan Chinese vakbeurzen uw bedrijf ten goede?
3. Bent u klaar om uw supply chain en zakelijke contacten op de internationale markten verder te ontwikkelen?
4. Wat is National Foreign Trade Transformation en Upgrade Base?
5. Hoe ontwikkelt "National Foreign Trade Transformation and Upgrade Base" uit de speelgoed, cadeaus en huishoudelijke apparaten sectoren uw internationale supply chain-kanaal?
6. Wat zijn de prognoses van de Nederlandse en Chinese speelgoedsector in de komende drie jaar volgens Nederlandse en Europese brancheorganisaties?

Voor wie

Productontwerper, fabrikant, importeur, exporteur, distributeur en startende retailer, MKB en grootschalige bedrijven

Doel

– Trends onthullen over internationale handelsmissie en beurs
– Adviseer uw wereldwijde supply chain-ontwikkelingsstrategie en bied u marktinformatie in de sectoren speelgoed, geschenken, tuinieren, binnen- en buitenhuisbenodigdheden
– Creëer een online kanaal voor uw PR & zakelijke connectie in internationale markten

Programma en sprekers

– Beleidsmaker van het Economisch en Commercieel Bureau van de Ambassade van de Volksrepubliek China in het Koninkrijk der Nederlanden
– Economisch beleidsadviseur uit Nederland
– Trends-adviseur van China Foreign Trade Center Group
– Speelgoed, geschenken, tuinieren, binnen- en buitenproducten Marktexploitant voor huishoudelijke artikelen van National Foreign Trade Transformation and Upgrading Base
– Markt- en Beleidsadviseur van Nederlandse Creatieve Industrie
– Markttrendwatcher en Internationale Handelsmissie en Beursadviseur van ECMN - Nederlandse Evenementen Vereniging
– Q&A

Praktische informatie

• Deelname is gratis
• Vooraf inschrijven is vereist om het evenement bij te wonen door hieronder te klikken
• De sessies worden in het Engels gehouden

Weblink naar meer informatie

https://20210927.eventbrite.nl

English

Webinar: 2022 Market trends and international Trade Fair trends. Sectors of Toy, Gifts, Gardening, Indoor & Outdoor Home Appliance

Background

– From the Netherlands, revenue in the Toys & Baby segment is projected to reach US$802m in 2021.
– From the Netherlands, revenue is expected to show an annual growth rate (CAGR 2021-2025) of 3.11%, resulting in a projected market volume of US$907m by 2025.
– In the Netherlands, In the Toys & Baby segment, the number of users is expected to amount to 5.1m users by 2025.

1. How is the international trade mission evolving, and what differences can we expect in the post-pandemic era?
2. Does the involvement in Chinese trade fairs benefit your business?
3. Are you ready to start, or do you want to develop further your supply chain and business contacts in the international markets?
4. What is National Foreign Trade Transformation and Upgrade Base?
5. How does base from the Toy, Gift, Home Appliance sectors develop your international supply chain channel?
6. According to European and Dutch associations, what are the industry projections for the Dutch and Chinese toy sector in the next three years?

For whom

For designer, manufacturer, importer, exporter, distributor and retailer 
For startup, SMEs and large scale

Goal

– Discloser trends on international trade mission and trade fair
– Advise your global supply chain development strategy and offer you market information in the sectors of Toy, Gifts, Gardening, Indoor & Outdoor Home supplies
– Create an online channel for your PR & business connection in international markets

Program and Speakers

– Policymaker from Economic and Commercial Office of the Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Netherlands
– Economic policy advisor from the Netherlands
– Trends advisor from China Foreign Trade Centre Group
– Toy, Gifts, Gardening, Indoor & Outdoor Home supplies market operator from National Foreign Trade Transformation and Upgrading Base
– Market and Policy advisor from Dutch Creative Industry
– Market trend watcher and International Trade mission and Trade Fair advisor from ECMN - Dutch Event Association

Practical Information

• Participation is free of charge
• Pre-registration is required to attend the event by clicking below
• The sessions will be held in English

Weblink to more information

https://20210927.eventbrite.nl

Ga naar website Je verlaat deze website