Bezoek de informatiebijeenkomst over Sectorale Samenwerking IMVO

maandag 13 februari 2023

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Evenement data

Van 13 februari 2023 13:00 Tot 13 februari 2023 14:45

Wilt u samen met andere bedrijven en organisaties in uw sector uw waardeketen verduurzamen? En zoekt u hiervoor ondersteuning? Kom dan naar de informatiebijeenkomst over het nieuwe subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO. Tijdens de bijeenkomst hoort u alles over de achtergrond, doelen en het aanvragen van de subsidie. Meld u nu aan!

Het subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO biedt financiële ondersteuning aan bedrijven en niet-gouvernementele organisaties (NGO's). U kunt de subsidie inzetten voor activiteiten om zo samen gepaste zorgvuldigheid toe te passen in uw internationale waardeketens. Gepaste zorgvuldigheid betekent dat u de risico's van uw bedrijfsactiviteiten in kaart brengt, negatieve effecten voorkomt of zoveel mogelijk beperkt, hierover communiceert en herstelmaatregelen neemt.

Het programma bestaat uit 2 verschillende onderdelen; de pijlers. Pijler 1 helpt bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen dezelfde sector. Zij richten zich in een samenwerkingsverband op één of meer van de 6 stappen van de gepaste zorgvuldigheid. Pijler 2 biedt ondersteuning aan maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van IMVO-convenanten die al lopen.

Ga naar website Je verlaat deze website