Digitale Roadshow Tuinbouw Peru, 16-18 november 2021: Uitnodiging tot deelname

dinsdag 16 november 2021

Organisator

Holland House Colombia

Entreekosten

450,00 EUR

Evenement data

Van 16 november 2021 14:00 Tot 18 november 2021 18:00

Heeft jouw bedrijf belangstelling voor Peru? En de indrukwekkende groei die de groente- en fruitsector daar laat zien?  Neem dan van 16 t/m 18 november 2021 deel aan onze volledig digitale Roadshow. De Peruaanse G&F sector is nog lang niet uitgegroeid. Nederlandse kennis en technologie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een dynamische en tegelijkertijd duurzame groei van deze sector in Peru.

Deze Roadshow wordt georganiseerd door het Ministerie van LNV en de Nederlandse Ambassade/ Landbouwraad in Lima in samenwerking met het Holland House Colombia.

Voor wie?

De Peruaanse tuinbouwsector oriënteert zich actief en breed op buitenlandse toeleveranciers van kennis en oplossingen. Eisen die belangrijke afzetmarkten als de EU stellen hebben een positieve invloed op het verbeteren van kwaliteitsstandaarden maar ook steeds meer op de wijze waarop geproduceerd wordt. Men is ontvankelijk voor nieuwe, alternatieve, meer duurzame teeltmethodes. Met minder verspilling en minder verliezen. Water speelt in de aride kustzones van Peru in toenemende mate een belangrijke rol. Maar ook een verstandiger gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het terugdringen van milieuvervuiling. Er is een groot potentieel voor precisielandbouw en irrigatie technologie. Maar ook in technologische vooruitgang in post harvest, verpakkingen, logistiek en cold chain. Er is een toenemende interesse in verwerking en technologieën die waarde toevoegen aan producten. Er is altijd noodzaak voor kennis en training.

Deelname aan de digitale Roadshow is vooral interessant voor bedrijven uit de volgende sectoren:

 • Uitgangsmateriaal
 • Irrigatie technologie (waterverbruik, waterkwaliteit, verzilting)
 • Bodemtechnologie / bodemverbetering
 • Bemesting (o.a. ferti irrigatie)
 • Gewasbescherming (o.a. biologisch)
 • Precisielandbouw in het algemeen
 • Post harvest technologie
 • Logistiek en cold chain management
 • Food processing technologie
 • Laboratorium technologie (o.a. residuen)
 • Certificering
 • Financiering

Waarom meedoen aan deze Roadshow?

-     Volledig online. Via een 3-daags programma -waarin rekening gehouden wordt met het tijdsverschil- verken je de Peruaanse markt en kom je in contact met de belangrijkste spelers, zonder dat reizen daarvoor nodig is;

-     Je doet kennis op over deze groeiende markt, onder meer via 2-3 collectieve virtuele bezoeken aan voorname tuinbouwbedrijven in Peru;

-     Je komt in contact met mogelijke partners en afnemers via de matchmaking, gebaseerd op jouw profiel;

-     Je hebt gesprekken met relevante lokale partijen en overheden;

-     Je positioneert jouw bedrijf via een technisch seminar;

-     Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers.

Programma en kosten

De eigen bijdrage voor deelname aan de Roadshow bedraagt slechts € 450,- excl. BTW. Voor dit bedrag wordt een gevarieerd en compleet digitaal programma in meerdere regio’s verzorgd.

Dag 1: ronde tafel / technisch seminar 1 & collectieve virtuele bezoeken met focus op Lima en Ica;

Dag 2: ronde tafel / technisch seminar 2 & collectieve virtuele bezoeken met focus op La Libertad en Piura;

Dag 3: matchmaking event, met minimaal 6 gerichte afspraken per deelnemend bedrijf.

In totaal kunnen 12 Nederlandse ondernemers deelnemen aan de digitale Roadshow (first come, first serve). Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september 2021.

Inschrijving is mogelijk via deze link:

https://share.hsforms.com/1V_5nHD4gSPG_Zi6JcihScg4w6nv  

Achtergrond: De Peruaanse groente- en fruitsector

De Peruaanse groente- en fruitsector heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei laten zien. Export heeft een belangrijke impuls gegeven. Tussen 2010 en 2017 is de export- georiënteerde landbouwproductie elk jaar met maar liefst 12% gegroeid. In de periode 2007 – 2017 is de export van tuinbouwproducten meer dan verdrievoudigd: van US$ 1,064 miljoen in 2007 tot een indrukwekkende US$ 3,643 miljoen in 2017.

In 2020 groeide de Peruaanse landbouwsector – ondanks de wereldwijde uitdagingen – met 3,1%. Belangrijke pijlers voor deze groei waren: bosbessen (+22%), mango (+15,6%), avocado (+15,5%) en druif (+15%).

Nederland is - met een import van ca. USD 800 miljoen in 2019 - na de Verenigde Staten de tweede bestemming voor de Peruaanse export van groente en fruit. Camposol, Vitapro, Virú, Beta, Danper, Drokasa, Gloria, Rapel, El Pedregral en Gandules behoren tot de voornaamste exporteurs.

In minder dan 20 jaar heeft Peru een belangrijke plek op de wereldmarkt voor vers fruit en groente veroverd. Voor bijna alle producten die het exporteert heeft Peru zichzelf binnen de top 10 van exporteurs gepositioneerd en voor een aantal producten is het zelfs de nummer 1 exporteur in de wereld. Zelfs voor producten die 10-15 jaar geleden nog niet werden geproduceerd. Bosbessen is hiervan een goed voorbeeld.

Peru heeft een indrukkend aantal microklimaten, wat maakt dat er praktisch geen product is dat hier niet verbouwd kan worden. Daarbij, omdat het nabij de evenaar ligt, kan Peru vrijwel jaarrond produceren, heeft het hoge opbrengsten, kan het – jaarrond – meer producten aanbieden of exportseizoenen van andere regio’s in de wereld aanvullen.  Door die grote diversiteit aan microklimaten heeft Peru productie van producten die erg gewild zijn – zoals druiven, asperges, avocado’s, artisjokken en bosbessen - snel fors kunnen uitbreiden. Opbrengsten per hectare zijn relatief hoog vergeleken met andere productiegebieden in de wereld.

De verwachting is dat de dynamiek de komende jaren verder zal toenemen. De ontwikkeling van de export-georiënteerde landbouw wordt vooral gekarakteriseerd door uitbreiding van het areaal. De Peruaanse woestijn aan de kust wordt steeds “groener” door ontwikkeling van grote irrigatieprojecten voor intensieve landbouw. Daarbij zet de private sector in op een op moderne leest geschoeide landbouw, is er sprake van een steeds betere organisatiegraad van kleinere boeren en worden er in toenemende mate landbouwgronden van betere kwaliteit gebruikt. Deze dynamiek creëert kansen voor lokale en buitenlandse investeringen in de sector.

In totaal hebben we het op dit moment over ruim 160.000 ha voor de productie van groente en fruit; overwegend geïrrigeerde open vollegrond teelt. Bedrijven zijn grootschalige, moderne bedrijven die voor de export produceren. Meer dan de helft van het areaal is geconcentreerd in de regio’s Ica, Piura en La Libertad. Het areaal beslaat vooralsnog slechts 4% van het totaal beschikbare landbouwareaal. Daarmee is het groeipotentieel enorm.

Meer informatie

Voor aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen met:

 • Nederlandse Ambassade Peru / Landbouwraad

Salvador Orrego de la Borda, Agricultural Advisor, salv.orregodelaborda@minbuza.nl

 • Holland House Colombia

Jan Willem van Bokhoven, Directeur, jwvanbokhoven@hollandhouse-colombia.com

Ga naar website Je verlaat deze website