Economische missie klimaattechnologie naar België met minister Schreinemacher

dinsdag 20 juni 2023

Brussel

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ambassade in Brussel Nederlands Consulaat-Generaal in Antwerpen

Entreekosten

500,00 EUR

Evenement data

Van 20 juni 2023 09:00 Tot 22 juni 2023 18:00

Parallel aan het staatsbezoek aan België (20 tot en met 22 juni 2023) vindt de missie klimaattechnologie plaats rond groene waterstof, bouw, mobiliteit en landbouw.

Bent u actief in groene waterstof, klimaatneutrale bouw, duurzame mobiliteit of toekomstgerichte landbouw? En heeft u interesse in de groeiende markt voor klimaattechnologie in België? Neem dan van 20 tot en met 22 juni 2023 deel aan de economische missie klimaattechnologie naar België. Deze missie staat onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Tijdens deze missie ontdekt u de mogelijkheden van de Belgische markt. U maakt kennis met belangrijke spelers en potentiële partners binnen uw vakgebied. Ook biedt de missie u de mogelijkheid om te spreken met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Zo krijgt u meer inzicht in toekomstige ontwikkelingen en kansen in de EU en in de EU-regelgeving. Het doel van deze missie is om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland te verstevigen met het oog op een duurzame toekomst.

Deze missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België.

Waarom deelnemen?

Tijdens de missie krijgt u de kans om:

 • uw netwerk uit te breiden met belangrijke spelers in de Belgische markt en op Europees niveau;
 • inzicht te krijgen in Belgische klimaattechnologie-ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof, bouw, landbouw en mobiliteit;
 • kennis te delen met private en publieke partners over groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, duurzame mobiliteit en toekomstgerichte landbouw;
 • te spreken met Belgische stakeholders over innovatieve oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering;
 • marktkansen en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken;
 • mogelijke opdrachtgevers te ontmoeten.

Kansen in België voor Nederlandse bedrijven 

Nederland en België staan als sterk geïndustrialiseerde en dichtbevolkte landen voor de uitdaging om: 

 • steden en industrie te verduurzamen;
 • tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Steeds meer bedrijven omarmen de Net Zero-agenda van de EU om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Technologische oplossingen zijn belangrijk om deze transitie mogelijk te maken. Dit biedt kansen voor het Belgische en Nederlandse bedrijfsleven.

Beide landen zijn koploper in Europa op het gebied van circulaire economie en hebben een innovatief bedrijfsleven. Daarnaast dragen vooraanstaande kennisinstellingen technologische oplossingen aan voor een duurzame toekomst en schone leefomgeving. Door samenwerking en krachtenbundeling kunnen Nederlandse en Belgische spelers hun gezamenlijke concurrentiepositie in de wereld vergroten. De klimaat- en energietransitie biedt vooral kansen voor de sectoren waterstof, landbouw, bouw en mobiliteit.

Voor wie?

Deze economische missie is voor Nederlandse organisaties die actief zijn in:

 • de maakindustrie groene waterstof;
 • klimaatneutrale woning- en utiliteitsbouw;
 • slimme en duurzame mobiliteit;
 • toekomstgerichte landbouw.
Ga naar website Je verlaat deze website