Handelsmissie Agribusiness naar Bangladesh

dinsdag 20 juni 2023

Dhaka

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Nederlandse ambassade in Dhaka Handelsroute.nl

Entreekosten

500,00 EUR

Evenement data

Van 20 juni 2023 09:00 Tot 22 juni 2023 17:00

Wilt u meer weten over de kansen in Bangladesh voor zuivel, en tuinbouw en uitgangsmaterialen? Ga dan van 20 tot en met 22 juni 2023 mee met de handelsmissie naar Bangladesh. Seminars en netwerkevenementen, matchmaking en lokale bedrijfsbezoeken bij zuivel, sierteelt en tuinbouw maken onderdeel uit van het 3-daagse missieprogramma.

Agribusiness Bangladesh thema's

Deze missie wordt georganiseerd in navolging van eerdere studies en publiek-private samenwerkingen (PPP) in de landbouw. Naar aanleiding van uitgevoerde sectorstudies zijn clustersamenwerkingen tussen Nederlandse en Bengaalse bedrijven en kennisinstellingen gaande. Dit om waardeketens in aquacultuur, pluimvee, aardappel en uien te versterken. In aanvulling hierop worden momenteel nog 3 marktstudies uitgevoerd die in een afrondingsfase zijn:

  • Zuivel (inclusief vlees)
  • Bedekte tuinbouw
  • Bloementeelt

De ambassade organiseert deze agribusiness-missie om voort te bouwen op de huidige marktstudies en doorlopende samenwerkingen in de tuinbouw op het gebied van zaden en aardappel.

Er is in Bangladesh veel belangstelling voor Nederlandse landbouwproducten en -diensten. Tijdens uw bezoek krijgt u meer inzicht in de marktkansen. Ook biedt deze missie matchmaking en netwerkmomenten met relevante lokale partijen. Daarnaast wordt u uitgebreid geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid om u te helpen bij een duurzame positionering in deze regio.

Voor wie is deze missie interessant?

Nederlandse bedrijven, brancheverenigingen en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren tuinbouw (groente, bloemen, aardappel) en zuivel (inclusief vlees) en beschikken over technologieën met focus op uitgangsmaterialen, bedekte tuinbouw, machines en uitrusting, en verwerking en logistiek, die in Bangladesh:

  • de lokale markten willen verkennen;
  • zakendoen, of willen gaan doen in deze sectoren;
  • zakelijke partners zoeken en/of bestaande contacten willen onderhouden.
Ga naar website Je verlaat deze website