Handelsmissie naar BIO Convention Boston 2023

zondag 4 juni 2023

Boston

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Innovatie Attachénetwerk VS Nederlands Consulaat-generaal in New York Nederlandse ambassade in Washington D.C. Health~Holland - Topsector LSH HollandBIO Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

Entreekosten

950,00 EUR

Evenement data

Van 4 juni 2023 09:00 Tot 9 juni 2023 18:00

Bent u internationaal actief in de Life Sciences sector? Bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in de Verenigde Staten en naar het innovatie ecosysteem in Boston? Neem dan van 4 tot en met 9 juni 2023 deel aan deze handelsmissie naar de BIO International Convention in Boston.

De missie staat onder leiding van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens en van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers. De handelsmissie biedt u de mogelijkheid om kennis op te doen van de laatste mondiale ontwikkelingen in Life Sciences. Ook komt u in contact met belangrijke spelers in het Life Sciences ecosysteem van de Verenigde Staten.

De BIO Convention trekt ieder jaar meer dan 14.000 bezoekers en is daarmee de grootste en bekendste beurs voor de biotech in de wereld.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die actief zijn in Life Sciences – en in biotech in het bijzonder – en die interesse hebben in de Verenigde Staten en Boston. 

Om in te spelen op kansen in de biotech in de Verenigde Staten, is de missie vooral interessant voor:

  • start-ups en scale-ups;
  • mkb en multinationals; 
  • kennisinstellingen en ziekenhuizen;
  • clusterorganisaties (zoals incubators).

Wij nodigen in het bijzonder vrouwelijke ondernemers, start-ups en kennisinstellingen uit om deel te nemen.

Waarom meedoen?

  • U kunt zich presenteren aan Amerikaanse partners, samen met andere Nederlandse bedrijven en organisaties.
  • U komt in contact met internationale biotech organisaties, bedrijven, mogelijke klanten en met de eigen overheidsdelegatie.
  • Door de aanwezigheid van 2 ministers krijgt u de kans om op hoog niveau contacten te leggen of te verdiepen. Ook kunt u in het bijzijn van de ministers bijvoorbeeld contracten en samenwerkingsovereenkomsten ondertekenen.
  • U krijgt inzicht in uw zakelijke kansen in de Amerikaanse biotech sector.
  • U komt meer te weten over het unieke innovatie-ecosysteem van Boston.
Ga naar website Je verlaat deze website