HCM - R2E’s upcoming training class

vrijdag 14 oktober 2022

Tòa nhà Giày Việt Plaza Lý Chính Thắng 184

Organisator

Dutch Business Association In Vietnam (DBAV)

Evenement data

Van 14 oktober 2022 04:00 Tot 14 oktober 2022 12:55

(Vietnamese below)

October training classes are specifically created for Vietnamese SMEs that are struggling with trading procedures and logistics.

We listen and understand the SME’s concerns. Therefore, we have researched and recruited the best mentor with senior working experience to share it with you.

These classes will be hosted both in Ho Chi Minh and Hanoi by Mr. Le Sai Gon – Founder of SIMEX. He will give you a profound impression with a very easy-to-understand way of lecturing and 100% in the Vietnamese language.

For SMEs and DBAV members, these courses are free to join. If you know an SME or someone who might want to participate in the training, please feel free to forward the link. 

Registration is required, with a maximum of 50 participants for each class.

https://forms.gle/rpVXZRCAtKRcrQxE6 

Lớp đào tạo sắp tới của R2E

Các lớp đào tạo của R2E vào tháng 10 được tạo ra đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đang gặp khó khăn về thủ tục giao dịch và hậu cần.

Chúng tôi lắng nghe và hiểu những mối quan tâm của doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu và tuyển dụng cố vấn giỏi nhất với kinh nghiệm làm việc cấp cao để chia sẻ với bạn.

Lớp học này sẽ được tổ chức tại Hồ Chí Minh và Hà Nội bởi thầy Lê Sài Gòn – Người sáng lập SIMEX. Với cách giảng dạy rất dễ hiểu và 100% bằng tiếng Việt, anh ấy sẽ mang đến cho bạn một lớp học và ấn tượng rất sâu sắc.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam và thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, các khóa học này được tham gia miễn phí. 

Khuyến khích đăng ký tham gia qua liên kết bên dưới, tối đa 50 người tham gia cho mỗi lớp học.

https://forms.gle/rpVXZRCAtKRcrQxE6

Ga naar website Je verlaat deze website