Maritieme handelsmissie naar Mexico en Costa Rica

zondag 15 mei 2022

Mexico-Stad

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Regional Business Development Nederlandse ambassade in San José Nederlandse ambassade in Mexico-Stad

Entreekosten

500,00 EUR

Evenement data

Van 15 mei 2022 09:00 Tot 20 mei 2022 18:00

Bent u actief op het gebied van havenontwikkeling en –digitalisering, veiligheid, energie of duurzaamheid? En bent u op zoek naar zakenpartners in Mexico of Costa Rica? Ga dan van 15 tot en met 20 mei mee op handelsmissie naar Mexico en Costa Rica.

Kansen in Mexico

De Mexicaanse marine (SEMAR) voert via haar Algemene Coördinatie van Havens en Koopvaardij een opendeurbeleid met als doel nationale en internationale investeringen te bevorderen. De havens van Mexico kennen een snelle ontwikkeling op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid, corruptiebestrijding en zeehavenbeveiliging. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven met maritieme en logistieke expertise. Met name op het gebied van engineering, consultancy in logistiek en energiebeheer, human capital training, en digitalisering.

Kansen in Costa Rica

Costa Rica vervult een regionale hubfunctie in Centraal Amerika. De Nederlandse bilaterale handel met de regio is goed voor US$ 1,8 miljard. Costa Rica is op weg naar meer regionale economische integratie. Door de coronapandemie proberen bedrijven in China en elders hun toeleveringsketens dichterbij de Amerikaanse markt te verplaatsen. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Nederlandse oplossingen kunnen bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van multifunctionele haveninfrastructuur, multimodale integratie, efficiëntie aan grenzen en grensovergangen, beveiliging, en het oplossen van congestie.

Voor wie?

Deze missie is interessant voor:

  • bedrijven uit Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten die actief zijn op het gebied van havenontwikkeling;
  • kennisinstellingen en autoriteiten die werken aan – of betrokken zijn bij – de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën op het gebied van havenontwikkeling.
Ga naar website Je verlaat deze website