Online presentatie sectorstudie reststromen Spaanse tuinbouw

donderdag 11 november 2021

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Nederlandse Ambassade in Madrid

Evenement data

Van 11 november 2021 10:30 Tot 11 november 2021 11:45

Welke kansen liggen er voor Nederlandse bedrijven op het gebied van tuinbouwreststromen in Spanje? En hoe benut u die kansen het beste? U krijgt op 11 november antwoord op uw vragen tijdens de presentatie van het marktrapport over reststromen uit de Spaanse tuinbouw.

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Dit biedt ook mogelijkheden in de tuinbouwsector.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Spaanse tuinbouw teelt elk jaar 20 miljoen ton aan groente en fruit op 800.000 hectare. Bij de productie en de verwerking ontstaan reststromen. Nederlandse kennis en technologie kan een bijdrage leveren aan het hergebruik van deze reststromen. Dit sluit aan bij de Nederlandse beleidsdoelstellingen voor het tegengaan van voedselverspilling en klimaatverandering en het implementeren van kringlooplandbouw.

Presentatie sectorstudie

Heura heeft een sectorstudie uitgevoerd over het hergebruik van organische reststromen uit de tuinbouw. Het gaat vooral om reststromen die voortkomen uit de verwerking van de tuinbouwproducten in de verwerkende industrie. De sectorstudie is uitgevoerd i​​​​​​n opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassade in Madrid.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor Nederlandse bedrijven met expertise over en ervaring met het hergebruik van organische reststromen uit de tuinbouw. Ook kennisinstellingen en brancheorganisatie worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Ga naar website Je verlaat deze website