Webinar over voedselverlies en -verspilling

maandag 5 juni 2023

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Evenement data

Van 5 juni 2023 13:00 Tot 5 juni 2023 14:00

Bent u actief op het gebied van voedselverlies en voedselverspilling? En wilt u meer weten over de inzet van de Voedsel - en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties? Doe dan op 5 juni mee met het webinar over Food Loss and Waste (FLW).

Food Loss and Waste (FLW)

In de periode tussen oogst en verkoop gaat wereldwijd elk jaar ongeveer 14% van het voedsel verloren. Bovendien verspillen wij op consumentenniveau en in de detailhandel naar schatting ieder jaar maar liefst 17% van het voedsel.

Broeikasgassen en klimaat

Voedselverlies en -verspilling (Food Loss and Waste) draagt bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. En die broeikasgassen dragen veel bij aan een onstabiel klimaat en extreme weersomstandigheden. FLW zorgt ook voor de verspilling van een kwart van het water dat de landbouw gebruikt.

Voor wie?

Tijdens dit evenement komen vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en organisaties meer te weten over de inzet van de organisaties van de Verenigde Naties.

Waarom meedoen?

Experts van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Nederlandse overheid en Nederlandse kennisinstellingen gaan in op het voorkomen van voedselverlies in de voedselvoorzieningsketen. Zij bespreken:

  • de mogelijkheden voor betrokkenheid en samenwerking van de private sector;
  • internationale samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met het probleem van voedselverlies;
  • voorbeelden van lopend onderzoek dat waarde creëert voor de particuliere sector.
Ga naar website Je verlaat deze website