Kansen in de VS door grote infrastructuurdeal

Bron:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op 15 november ondertekende president Biden de Infrastructure Investment and Jobs Act. Met deze deal geeft de Amerikaanse federale overheid de komende 5 jaar US$ 550 miljard uit aan infrastructuur. Dit is ook voor Amerikaanse begrippen een ongekende investering. Welke kansen levert dit de komende jaren op voor het Nederlandse bedrijfsleven?

Waar liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven?

Er zijn een aantal onderwerpen waar het Nederlandse bedrijfsleven goed in is, en waar dus kansen liggen. Bij veel van deze onderwerpen speelt klimaatverandering een rol.

 • Duurzame, circulaire oplossingen bij het vernieuwen en uitbreiden van de Amerikaanse infrastructuur
  Het gaat hier bijvoorbeeld om het verduurzamen van lucht- en zeehavens, het op elkaar laten aansluiten van verschillende soorten openbaar vervoer en het vernieuwen van het spoorwegennet.
 • Klimaatadaptatie en water
  Van kustverdediging aan de oost- en zuidkust tot droogtemaatregelen in het westen van de VS: op allerlei vlakken wil de VS beter voorbereid zijn op de verandering van het klimaat.
 • Uitbreiding van het Amerikaanse elektriciteitsnet en het vergroten van de betrouwbaarheid ervan
  Ook hierbij is het doel om beter bestand te zijn tegen weersextremen. Dit is noodzakelijk om de economie succesvol te elektrificeren.
 • Laadinfrastuur voor elektrische voertuigen en de overgang op elektrische schoolbussen
 • Koolstofafvang- en opslag en waterstof
  Nederlandse kennis en ervaring, zoals de ervaring met multi stakeholder approaches en het H2-ecosysteem in Noord-Nederland kunnen in de VS van grote waarde zijn.

Lees meer op RVO!

Download rapport Je verlaat deze website