CvO, Eur.1 en factuurverklaringen

Praktische workshop over Oorsprong bij internationaal ondernemen
dinsdag 12 februari 2019
BCN
Utrecht
Organisator: 
evofenedex
Entreekosten: 
Betaald
Bedrag: 
399,- en 330,- voor leden van evofenedex
Voertaal: 
Nederlands

Bij het verzenden van goederen over onze landsgrenzen heb je om uiteenlopende redenen een oorsprongsdocument nodig.
Zo’n Certificaat van Oorsprong bevat alle relevante informatie die nodig is om de oorsprong voor een product aan te duiden.

Steeds meer landen treffen handelsmaatregelen om de eigen markt te beschermen en daarmee de eigen markt te stimuleren. Deze landen stellen voor de invoer en uitvoer van goederen een oorsprongsdocument verplicht om de afkomst van goederen te kunnen vaststellen. Daarnaast spelen politieke redenen een rol en wordt het document gevraagd in het Internationale betalingsverkeer (L/C).

Met sommige oorsprongsdocumenten (EUR.1) krijgt zelfs de klant tariefpreferentie, de importeur krijgt hierdoor vrijstelling op het douanerecht. Hierdoor worden je producten aantrekkelijker voor de klant vanwege een gunstiger inkoopprijs. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van de factuurverklaring. Deze verklaring geeft ook recht op een lager invoertarief maar leidt bij verkeerd gebruik vaak tot vervelende financiële gevolgen.

Duur: halve dag