Duitsland-Borrel

Bouwen in Duitsland
woensdag 23 januari 2019
Het Poortje
Kleve
Organisator: 
STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater
Entreekosten: 
Gratis
Voertaal: 
Nederlands
Uiterlijke aanmelding: 
dinsdag 15 januari 2019

Bouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als ook in organisatorisch, financieel en juridisch opzicht. Dat bouwen risico’s met zich meebrengt, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico’s kunnen leiden tot vertragingen, faalkosten, vorderingen en geschillen tussen partners. Juridische geschillen kunnen in veel gevallen worden voorkomen. En dat begint al bij de beschrijving van de prestatie in de contractsdocumenten en de notulen van de bereikte overeenstemming na onderhandelingen tussen de partners.
Van eminent belang is daarom een zorgvuldige toetsing van het contract. Voorts dient men tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet alleen de bouwplaatsinrichting op zich, maar ook de voortgang van de werkzaamheden op de bouwplaats nauwkeurig te documenteren. Met name bij bouwprojecten met een lange looptijd kunnen vertragingen optreden en hierdoor kosten veroorzaken die maar al te vaak leiden tot juridische geschillen.

Land (locatie evenement): 
Duitsland
Werelddeel: 
Europa