Zweden

Nieuwe btw-wetgeving

de belangrijkste wijzigingen op

Het Europese btw-stelsel na 25 jaar op de schop. Het wijzigen van het Europese btw-systeem is onderdeel van een omvangrijk plan: het btw-actieplan. Een verzamelnaam voor een groot project met als doel om de btw-wetgeving te vereenvoudigen en weerbaarder te maken tegen btw-fraude.

A Sustainable Mobility Challenge from Sweden

€50,000 for the most promising solutions

Global climate goals are set and the journey toward a sustainable future has begun. Sweden is committed to push boundaries and build a more sustainable future with a fossil-free transport sector at the latest by 2045.
 

City development projects Goteborg

Construction, housing, infrastructure, logistics

The Gothenburg Region is growing. Sweden forecast indicates an expansion of 250.000 inhabitants in the Gothenburg Region between 2015 and 2035, resulting in a total population of approximately 1.3 million by the year 2035 for the entire region.