Criteria agenda

Iedereen kan evenementen aanmelden voor de activiteitenagenda op deze site. Om de kwaliteit te bewaken heeft de redactie de onderstaande criteria opgesteld, waar het ingezonden evenementen aan toetst. Plaatsing van evenementen die niet voldoen aan deze criteria kan niet worden gegarandeerd.

  1. De activiteit is gericht op het stimuleren van de internationale handel.
  2. De activiteit is bedoeld voor het Nederlands bedrijfsleven.
  3. De organiserende instantie houdt zich structureel bezig met internationaal ondernemen.
  4. De organiserende instantie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  5. De organiserende instantie moet gedetailleerde informatie (aanmelding en programma) beschikbaar hebben over het evenement, bijvoorkeur op een website. Op deze website moet het evenement duidelijk vindbaar en herkenbaar zijn. Evenementen waarvoor bedrijven zich niet kunnen aanmelden, worden niet geplaatst.
  6. De internationale component van het evenement moet zichtbaar zijn in de tekst op IO.nl en in het programma.

Het is niet mogelijk evenementen in te dienen die binnen twee weken plaats vinden. Voor uitgaande missies en collectieve beursinzendingen raadt de redactie aan deze minimaal 7 weken van te voren in te dienen.