Werkgroeplanden

Internationaal Ondernemen is het communicatieplatform voor de Dutch Trade an Investment Board (DTIB), hét publiek-private samenwerkingsverband op het gebied van internationaal ondernemen en bilaterale economische relaties. Een samenwerkingsverband dat werkt aan het versterken van de positie van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. De DTIB kent momenteel vier focuslanden, waarop overheid en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen. De focuslanden zijn Brazilië, India, Rusland en Turkije.