Brazilië

Landeninformatie

Brazilië is zowel qua omvang als qua bevolking nummer vijf van de wereld. De economie zit met een markt van ruim 200 miljoen consumenten in de top tien. Het land beschikt over natuurlijke hulpbronnen van mondiaal belang. De groeiende wereldbevolking wordt voor een belangrijk deel door de Braziliaanse agrarische sector gevoed. Het land heeft aanzienlijke olie- en gasreserves en andere natuurlijke hulpbronnen, zoals metalen en mineralen.
 
De voornamelijk door grondstoffenprijzen gedreven economische boom van het afgelopen decennium heeft plaatsgemaakt voor een diepe crisis. Er zijn 9 miljoen werklozen bijgekomen, en tussen 2014 en 2016 daalde het inkomen per hoofd van de bevolking met bijna 10%. Het lijkt er wel op dat het ergste achter de rug is. Voor 2017 voorspelt het IMF een lichte groei van 0,5%.
 
De Nederlandse export bedroeg in 2015 € 2,9 mld, terwijl we voor € 4,0 mld importeerden (Brazilië is de 18e leverancier van Nederland). De betekenis van Nederland voor Braziliaanse exporten als toegangspoort voor Europa is vanwege de doorvoerfunctie echter veel groter. Nederland is de vierde exportbestemming van Brazilië. De uitvoer van diensten naar Brazilië bedroeg in 2015 € 1,8 miljard (17e bestemming voor Nederland). Traditioneel behoort Nederland tot de top-investeerders in Brazilië.
 
Brazilië is een van de strategische opkomende kenniseconomiën. Veel toonaangevende Nederlandse onderzoeks- en onderwijsinstellingen zijn er al actief. Wetenschappelijke samenwerking creërt ook marktkansen. Brazilië is een uitgesproken geschikt land om een koppeling te leggen tussen maatschappelijke uitdagingen en economisch verdienvermogen.
 
Daarnaast heeft Brazilië een van de meest dynamische digitale samenlevingen. Het deel van de bevolking dat online is, groeit met de dag. Facebook, Twitter en WhatsApp fungeren niet alleen als sociaal platform, maar zijn ook een betaalbaar alternatief voor dure telecomdiensten. 93% van de mensen die toegang hebben tot het Internet, gebruikt WhatsApp.
 
DTIB Brazilië werkgroep
In de Dutch Trade and Investment Board (DTIB) nemen private en publieke partijen deel, zij fungeren als schakel tussen bedrijfsleven en overheid. Doel is de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen in het buitenland te versterken en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsklimaat voor buitenlandse ondernemers te vergroten. De DTIB kent ook een werkgroep Brazilië. Hierin zitten bedrijven, organisaties en vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid die zich actief bezig houden met handel en investeringen in Brazilië.
Wat kan de werkgroep voor u betekenen?
De leden van de werkgroep horen graag van bedrijven wat hen bezighoudt in Brazilië. Bedrijven zijn dan ook van harte welkom om de werkgroep te benaderen om informatie door te geven en hun ervaringen te delen met zakendoen in Brazilië. Denk hierbij aan het signaleren van kansen, het benoemen van handelsbelemmeringen of het afgeven van specifieke boodschappen of verzoeken aan de rijksoverheid en bewindspersonen. Deze informatie speelt de secretaris van de werkgroep door en kan vervolgens bijdragen aan het formuleren van beter beleid. Daarnaast kan de informatie die u verstrekt worden geagendeerd tijdens handelsmissies of andere overleggen met Braziliaanse overheidspersonen.
 
De werkgroep hoopt op deze manier bij te dragen aan de groei van de handel met Brazilië.
 
Meer informatie
Voor vragen over de DTIB Brazilië werkgroep kunt u contact opnemen met Inge Horstmeier, inge.horstmeier@rvo.nl

WebLinks