India

Landeninformatie

DTIB werkgroep India
De DTIB wil het bedrijfsleven optimaal ondersteunen op de Indiase markt en heeft om deze reden een India werkgroep ingesteld. De India werkgroep functioneert als samenwerkingsvorm tussen private en publieke partijen en als schakel tussen bedrijfsleven en overheid. Doel is de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen in India te versterken en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsklimaat voor Indiase ondernemers te vergroten.

Wat kan de werkgroep voor u betekenen?
De werkgroep richt zich op ondernemers die in India actief zijn of dat willen worden. Bedrijven kunnen de DTIB India werkgroep benaderen om kansen, belemmeringen en specifieke boodschappen of verzoeken aan de rijksoverheid en bewindspersonen door te geven. Deze informatie kan vervolgens worden meegenomen in beleidsformulering of worden geagendeerd tijdens handelsmissies.

Meer informatie
Voor vragen over de DTIB India werkgroep kunt u contact opnemen met Hassan Elwali (hassan.elwali@rvo.nl)

Redactie door: Dutch Trade and Investment Board

WebLinks