Rusland

Landeninformatie

Rusland  heeft  bijna 140 miljoen consumenten en een groeiende middenklasse. De grootste afzetmarkt ligt in de grote Russische steden en in het westelijk deel van Rusland. Daar leeft 80% van de bevolking. Rusland is in 2012 toegetreden tot de WTO. Begin 2014 vonden de  Olympische Winterspelen plaats. In 2018 vindt het  WK Voetbal plaats, dat  omvangrijke investeringen in infrastructuur en accommodaties vereist.
Op het moment gelden er sancties die van invloed zijn op het zakendoen met Rusland. Ondernemers die op welk terrein ook vragen hebben over deze sancties in relatie tot hun onderneming kunnen contact opnemen met het  ondernemersloket of kijk op de speciale sanctiepagina voor meer informatie.

DTIB Rusland Werkgroep
De DTIB wil het bedrijfsleven optimaal ondersteunen op de Russische markt en heeft om deze reden een Rusland werkgroep ingesteld. De Rusland werkgroep functioneert als samenwerkingsvorm tussen private en publieke partijen en als schakel tussen bedrijfsleven en overheid. Doel is de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen in Rusland te versterken en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsklimaat voor Russische ondernemers te vergroten.

Wat kan de werkgroep voor u betekenen?
De werkgroep richt zich op ondernemers die in Rusland actief zijn of dat willen worden. Bedrijven kunnen de DTIB Rusland werkgroep benaderen om kansen, belemmeringen en specifieke boodschappen of verzoeken aan de rijksoverheid en bewindspersonen door te geven. Deze informatie kan vervolgens worden meegenomen in beleidsformulering of worden geagendeerd tijdens handelsmissies. .

Meer informatie
Voor vragen over de DTIB Rusland werkgroep kunt u contact opnemen met Niels Tigchelaar (niels.tigchelaar@rvo.nl).

Redactie door: Dutch Trade & Investment Board

WebLinks