Turkije

Landeninformatie

Turkije biedt een groot potentieel voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het land heeft, mede onder invloed van het proces rond de toetredingsonderhandelingen met de EU, de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Ook op grond van de strategische ligging ten opzichte van Europa en het Midden-Oosten, de omvang van het land en de relatief jonge en goed opgeleide beroepsbevolking is Turkije interessant voor Nederlandse bedrijven.

DTIB werkgroep Turkije
De DTIB wil het bedrijfsleven optimaal ondersteunen op de Turkse markt en heeft om deze reden een Turkije werkgroep ingesteld. De Turkije werkgroep functioneert als samenwerkingsvorm tussen private en publieke partijen en als schakel tussen bedrijfsleven en overheid. Doel is de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen in Turkije te versterken en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsklimaat voor Turkse ondernemers te vergroten.

Wat kan de werkgroep voor u betekenen?
De werkgroep richt zich op ondernemers die in Turkije actief zijn of dat willen worden. Bedrijven kunnen de DTIB Turkije werkgroep benaderen om kansen, belemmeringen en specifieke boodschappen of verzoeken aan de rijksoverheid en bewindspersonen door te geven. Deze informatie kan vervolgens worden meegenomen in beleidsformulering of worden geagendeerd tijdens handelsmissies. De werkgroep heeft tevens een coördinerende rol in de organisatie van economische activiteiten tijdens de viering 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije (NLTR400) in 2012.

Meer informatie
Voor vragen over de DTIB Turkije werkgroep kunt u contact opnemen met Hidde-Jan Buning (hiddejan.buning@rvo.nl).

Redactie door: Dutch Trade and Investment Board Turkije

WebLinks