Handelsmissies

Handelsmissies zijn internationale groepsreizen voor ondernemers (handelsreizen), waarbij een bewindspersoon of topambtenaar aanwezig kan zijn (economische missies). Tijdens een handelsreis heeft een ondernemer afspraken met potentiële handelspartners.