Internationaal innoveren

De Nederlandse concurrentiekracht is direct gerelateerd aan onze innovatiekracht. Waar liggen de kansen voor onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking? Kunnen bedrijven hun inspanningen bundelen en gezamenlijk innoveren?