Leveringsvoorwaarden / Incoterms (import)

Bij import krijgt u te maken met leveringsvoorwaarden. Hiervoor kunt u gebruik maken van Incoterms, waarin de rechten en plichten van koper en verkoper helder staan beschreven.