Overheidsbeleid en -regelingen

Steeds meer lage-inkomenslanden en middeninkomenslanden zijn naast ontvangers van hulp ook handelspartners. De Rijksoverheid stimuleert daarom investeringsactiviteiten en handelsactiviteiten in deze landen. Welk beleid hanteert de overheid en welke mogelijkheden biedt dat voor uw onderneming?