Waalse investeringen in AGF keten

6 miljoen euro voor een efficiëntere en modernere sector

De Waalse minister van Landbouw René Collin heeft onlangs zijn toekomstvisie voor de Waalse AGF-sector gepresenteerd. Een investering van 6,1 miljoen euro moet de sector met 35% laten groeien in de periode tot 2028. Op dit moment is de Waalse AGF goed voor een omzet van 130 miljoen euro. De nieuwe focus op innovatieve en efficiënte landbouw biedt kansen voor Nederlandse leveranciers binnen deze expertise.

De investeringen zetten in op 4 doelen: de ontwikkeling van logistieke hulpmiddelen, het investeren in opleiding en expertise, meer bevoegdheden voor promotie-orgaan APAQ-W en het bekostigen van onderzoek naar de ontwikkeling van alternatieven voor pesticiden.

Volgens onderzoek kijken Waalse consumenten bij de aankoop van groenten en fruit eerst naar kwaliteit (63%), dan naar prijs (18%) en daarna naar herkomst. Qua herkomst gaat de voorkeur uit naar België (61%), dan Wallonië (40%) en daarna Frankrijk (35%). Walen zijn in vergelijking met Nederlanders meer bereid om een hogere prijs te betalen voor een kwalitatief beter voedselproduct.

Landbouw is één van de 6 sectoren waar de Waalse regering sinds 2005 op focust en in investeert. Het cluster Wagralim is opgezet om innovatie en groei in de sector te bevorderen door verschillende bedrijven en kennisinstituten aan elkaar te koppelen. Wagralim staat erg open voor samenwerking met buitenlandse partijen en kijkt met interesse naar Nederlandse ontwikkelingen.

Contactinformatie: 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België
Economisch Cluster
Caroline Schauvlieger
Landbouwattaché
bru-lnv@minbuza.nl
00 32 2 679 17 26