Small and Medium sized Enterprises in Brazil

Publicatie van het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk) Brazilië. Dit rapport gaat over het algemene MKB beleid in Brazilië. Het bespreekt het beleid en de regelgeving op verschillende niveaus. Daarnaast komt financiële ondersteuning vanuit de overheid aan bod.

Contactinformatie: 

Petra Smits, Innovatie-raad
T +55 11 3811 3307
E SAO-IA@minbuza.nl

Publicatietaal: 
Land: 
Sector: 
Jaar van uitgave: 
2019