Transport & Logistiek Sector Ierland

Kansen post-Brexit

De Ierse economie is één van de snelst groeiende economieën van Europa. De Ierse economie groeide in 2018 met 8,2%. Naar verwachting zet deze groei zich door in 2019, met 4,2%. Toch blijft de onzekerheid over de economische vooruitzichten groot, voornamelijk vanwege Brexit. Hoe de toekomstige relatie tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk (VK) er na Brexit uit ziet is op het moment van schrijven niet duidelijk, zeker is wel dat Brexit een grote impact gaat hebben op de Ierse handel en de logistieke sector.

Het VK is de belangrijkste handelspartner van Ierland. Twee van de drie Ierse exporteurs maken gebruik van routes door het VK om hun producten op het Europese continent af te zetten. Brexit resulteert mogelijk in extra douane controles, kostenstijgingen en onzekerheid.

Tegelijkertijd zijn er kansen voor Nederlandse ondernemers op de Ierse markt. Kansen voor toeleveranciers van producten en diensten, havenbedrijven en verladers, transporteurs, aanbieders douane faciliteiten en distributiecentra/warehousing.

Contactinformatie: 

Nederlandse Ambassade Dublin
Economie & Handel - Mw Wemmechien Hofman
Tel: +353 1 2693444 (ext 143209)
Email: dub-ea@minbuza.nl

Uitgever rapport: 
Publicatietaal: 
Land: 
Jaar van uitgave: 
2019
Auteur(s):