Omgaan met financieel risico (export)

Incoterms

Praktische workshop voor importe

Wat ga je leren
Na het volgen van de workshop ben je in staat om bij exportzendingen de Incoterms® 2010 op de juiste wijze toe te passen in de praktijk. Je weet welke risico's vermeden of verzekerd kunnen worden.

BTW in de logistiek en internationale handel

Basisopleiding in de BTW

Btw is de enige Europese belasting. Bij grensoverschrijdend zaken doen, is het van belang om te weten in welk land btw moet worden afgedragen en waar het moet worden teruggevraagd.

Hoe beperk ik financiële risico's

Omgaan met financieel risico (export)

Exporteren brengt financiële risico's met zich mee. Welke mogelijkheden bestaan er om dit risico tot een minimum te beperken?