Rabobank

De Rabobank is sinds de 19e eeuw een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. Dagelijks leveren we diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, private banking, leasing en vastgoed. Het belang van onze klanten staat hierbij altijd centraal.

Dagelijks vertrouwen in Nederland 6,5 miljoen particulieren en 800.000 bedrijven op onze diensten. Met deze klanten en leden voelen we ons sterk verbonden. Gaat het goed met hen, dan gaat het goed met Nederland en uiteindelijk ook met ons als bank. Daarom willen we zoveel mogelijk bijdragen aan welzijn en welvaart in Nederland.

Dit doen we door onze klanten te stimuleren om te bouwen aan een financieel gezonde toekomst. We helpen ondernemers duurzaam te groeien en hun ambities werkelijkheid te maken. We bouwen in gemeentes en regio’s mee aan sterke, leefbare gemeenschappen. Door onze aanwezigheid in de haarvaten van de lokale samenleving, onze financiële slagkracht, ons netwerk én onze kennis, kunnen we als geen ander bijdragen aan het Nederland van de toekomst.

Onder onze missie Growing a better world together werken we elke dag samen aan een betere en leefbare wereld. We lossen maatschappelijke problemen op en werken wereldwijd aan meer voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking. In onze missie richten we ons op Nederland (‘Bankieren voor Nederland’) en op de wereld (‘Banking for Food’). Op onze website vind je meer over hoe we die missie in de praktijk brengen.