Agenda's en verslagen Internationaal Strategisch Overleg NL 2020

Publicatiedatum:

7 oktober 2020

Bron:

Internationaal Strategisch Overleg NL (ISO NL)

Wat is het ISO?

Het ISO NL (Internationaal Strategisch Overleg Nederland) is een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken. Het ISO NL ontwikkelt de publiek-private internationaliseringsstrategieën, houdt toezicht op de voortgang van (meerjarige) internationale projecten en programma’s en de onderlinge samenhang en samenwerking in het publiek-private internationale economische netwerk. Het publiek – private overleg binnen ISO NL is erop gericht de sterke positie van Nederland op bestaande markten te behouden en op opkomende markten te vergroten. Het missiegedreven innovatiebeleid en aansluiting bij de SDG’s zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Wat zijn de thema's?

De voorzitter van ISO NL heeft 8 portefeuilles geïdentificeerd; Vestigingsklimaat, Kennis en Talent, Financiering, Branding & Promotie, Topsectoren internationaal, MKB-internationaal, Internationalisering regio en sinds 2020 Start- en scale-ups. Op basis van de portefeuilles heeft de voorzitter van ISO NL personen uitgenodigd die over diepgaande kennis en expertise beschikken op het betreffende vakgebied en tevens een breed draagvlak genieten bij de publieke en private organisaties die zich inzetten ten behoeve van de Nederlandse handels- en investeringsbevordering.

Download rapport Je verlaat deze website