ING Research: Nederlandse economie groeit in 2022 naar verwachting met 3,6%

Publicatiedatum:

2 december 2021

Bron:

ING

De Nederlandse economie groeit in 2022 naar verwachting van ING Research met 3,6%, na een groei van 4,4% in 2021. Daarmee is de economie in 2022 in omvang gemiddeld 4,1% groter dan in 2019 en is Nederland de meeste economische effecten van de coronacrisis relatief snel te boven. Het Nederlandse bbp bereikte in het derde kwartaal van 2021 al het niveau van voor de coronacrisis, in tegenstelling tot dat van de vier grootste economieën van de eurozone. Toch heeft ook Nederland nog inhaalpotentieel: vooral het aantrekken van de dienstenconsumptie en dienstenuitvoer draagt naar verwachting bij aan het hoge bbp-groeicijfer van 2022. De onzekerheden rond het coronavirus zijn echter wel een toegenomen risico voor de economie.

Download rapport Je verlaat deze website