Kansdossier Waste Management Australië

Publicatiedatum:

5 juni 2020

Bron:

Nederlands consulaat-generaal in Sydney Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Australië bevindt zich in een afvalcrisis. Op 1 januari 2018 kondigde China bij de World Trade Organisation (WTO) aan te stoppen met het importeren en verwerken van 99% van het buitenlandse afval. Veel Aziatische landen volgden het Chinese “National Sword” beleid door de import van afval te verminderen. Voor Australië vormde dit een acuut probleem met ingrijpende consequenties. De infrastructuur was niet klaar voor het op grote schaal opvangen van dit probleem en als gevolg hiervan stapelen de voorraden recyclebaar afval zich op. Door de urgentie en het vernieuwde beleid op het gebied van afval zijn er kansen ontstaan. De expertise van Nederlandse bedrijven binnen deze sector kan bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen. Dit rapport gaat in op de kansen voor de Nederlandse afvalverwerkingssector binnen Australië. Er volgt eerst een algemene schets op nationaal niveau. Vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkelingen per staat en de potentiële (binnenlandse) afzetmarkten.

Meer informatie

Meer weten over de zakelijke kansen in Australië? Bekijk de landeninformatie bij RVO.nl.

Contact:
RVO.nl
T 088 042 42 42

Download rapport Je verlaat deze website