Sierteeltsector in België - Internationale sector plannen post Corona

Publicatiedatum:

15 september 2020

Bron:

evofenedex

In het kader van de herstart agenda van NLinBusiness heeft evofenedex desk- en fieldresearch gedaan naar de uitdagingen die bedrijven in de sierteelt ervaren in België.

In nauwe samenwerking met de (leden van) branchevereniging VGB, Stichting Floridata, overheidsinstellingen in Nederland / België en uiteraard de achterban c.q. relaties van onze vereniging, is dit onderzoek en de onderliggende rapportage tot stand gekomen. De uitkomsten, plan van aanpak en aanbevelingen zijn uiteindelijk breder getrokken dan alleen voor prioriteitsland België.

Debet hieraan is dat de sector met name in de maand mei (all-over) een verrassende veerkracht heeft getoond. De enorme verliezen die in eerste instantie ook waren voorzien voor export naar België, zijn tot een acceptabel niveau gereduceerd. Na de versoepelingen door de Belgische interim regering, zijn er geen (logistieke) obstakels meer waargenomen en is de vraag bij onze Zuiderburen weer aangetrokken.

Meer weten? Klik dan op download rapport onderaan deze pagina. 

Internationale sector plannen post Corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang.Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financiële impact van de crisis zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken laten uitvoeren per sector om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier.

Download rapport Je verlaat deze website