The Circularity in Construction Sector in Latvia

Bron:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Nederlandse ambassade in Riga

Het concept circulariteit wordt steeds populairder in Letland. In de bouwsector leidt dit onder meer tot kansen in het hergebruiken van bouwafval in processen met hogere waarde. Dit rapport onderzoekt de kansen en drempels voor Nederlandse ondernemers om deze markt te betreden.

Informatie

Meer weten over de zakelijke kansen in Letland? Bekijk de landeninformatie op RVO.nl.

Contact:
RVO.nl
T 088 042 42 42

Download rapport Je verlaat deze website