Wereldwijde kansen voor de Nederlandse LSH-sector: sterk herstel, versnelde transformatie

Bron:

Task Force Health Care

Inzichten uit het Task Force Health Care Onderzoek Internationaal Ondernemen 2022.

Internationaal ondernemen blijft voor de Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector onverminderd belangrijk. De Covid-19-pandemie heeft een grote invloed gehad op de sector, al zijn de verschillen aanzienlijk. Desondanks blijft de sector onverminderd positief over de toekomst. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop de Nederlandse kennis en kunde aansluit bij wereldwijde trends. Ondanks accentverschillen blijven de prioriteitslanden in grote lijnen hetzelfde als voor de pandemie. Dat zijn de voornaamste conclusies uit dit Onderzoek Internationaal Ondernemen 2022.

Twee jaar na de uitbraak van de Covid-19-pandemie liggen er absoluut kansen voor de Nederlandse LSH-sector. Om wereldwijd voorop te lopen is het belangrijk dat de Nederlandse LSH-sector de komende jaren aansluiting blijft vinden bij deze wereldwijde trends:

- Weerbaarheid van zorgsystemen versterken;
- Digitalisering versnellen;
- Vitaliteit, preventie en gezond ouder worden promoten;
- Meer en beter maatwerk: zorg op de juiste plek leveren;
- Toegankelijkheid van zorg blijven garanderen.

Over dit rapport

In dit periodieke onderzoeksrapport presenteert Task Force Health Care de meest actuele inzichten in de Nederlandse en wereldwijde LSH-sector. Hiervoor gebruikten we onze 25 jaar ervaring. Maar we hebben vooral geluisterd naar onze partners: bedrijven, kennisinstellingen, Ngo’s, overheden en zorgaanbieders. Hún behoeften bepalen onze dienstverlening.

Bron: Task Force Health Care.

Download rapport Je verlaat deze website