Disclaimer

Deze website is een initiatief van het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO), een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het ministerie van Economische Zaken.

Bij de samenstelling van de inhoud is zorgvuldigheid betracht; voor eventuele onjuistheden kan echter geen verantwoordelijkheid worden genomen.

Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de handelsbevorderende organisatie en/of naar de Nederlandse diplomatieke posten leidende verwijzingen in deze informatie.