Publicatie insturen

Middels dit formulier kunnen gebruikers publicaties indienen. Deze worden na goedkeuring door de redactie op de site geplaatst. / This form allows users to submit publications. These will be added to the calendar after approval by the editors.

  • De afbeelding moet een verhouding van 16:9 hebben, van minimaal 832 pixels breed en 468 pixels hoog. Je kunt alleen jpg/jpeg- of png-bestanden indienen. Probeer aansprekend (rechtenvrij) sfeerbeeld aan te leveren. Maximale bestandsgrootte is 2MB. / Only jpeg/jpg/png files are allowed. The image has to be in a 16:9 ratio, at least 832 pixels wide and 468 pixels high. Try to provide an appealing (royalty-free) photo that captures the atmosphere of your event. Maximum file size is 2MB.
    Toegestane bestandstypen: jpeg, jpg, png, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
  • Voeg hier de volledige tekst van de publicatie toe, of voeg een omschrijving bij de link in het veld ‘Link of video’ als daar een link naar een publicatie of video staat. / Please enter the full publication text in this field, or provide a description for the url provided in the ‘Link or video’ field when applicable.
  • Geef een url op waar meer informatie beschikbaar is over deze publicatie. Enter the url of the webpage containing more information on this publication.
  • DD slash MM slash JJJJ
  • Kies het land waar de publicatie betrekking op heeft. Dit veld geeft het land van onderwerp aan. Gebruik Ctrl om meerdere landen te kiezen. Maximaal 8. / Choose the country that the publication is about. This field indicates the country that is the subject of the publication. Use Ctrl to select multiple items. Select up to 8.
  • Geef de stad op waar de publicatie over gaat. Dit veld geeft de stad van onderwerp aan. / Enter the city that the publication is about. This field indicates the city that is the subject of the publication.
  • Is de publicatie op een specifieke sector gericht? Selecteer deze hier. Maximaal 6. / Is the publication aimed at a specific sector? Please select it here. Select up to 6.
  • Is de publicatie gericht op een specifiek thema? Selecteer deze dan hier. / Is the publication aimed at a specific theme? Please select it here.