Hội Thảo Báo Cáo ESG

maandag 28 november 2022

10 Đ. Mai Chí Thọ Đường Mai Chí Thọ 10

Organisator

Dutch Business Association Vietnam (DBAV)

Evenement data

Van 28 november 2022 18:00 Tot 30 november 2022 17:59

* ESG là thuât ngữ chi nhóm các vêu tó Môi truöng, Xà hôi và Quán
tri công ty trong dánh giá doanh nghiêp.

Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) của Liên minh Châu Âu sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chỉ thị này sẽ tác động đến nhiều công ty có nguồn gốc hoặc tạo ra doanh thu ở Liên minh Châu Âu. Các công ty này sẽ phải bắt đầu chuẩn bị để tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo này vào năm 2023.

Gần đây, Ủy ban Châu Âu đã thông báo sẽ triển khai luật mới về báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn xuất khẩu sản phẩm sang Liên minh Châu Âu đều phải tính đến các cân nhắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu về khí hậu của Châu Âu và Việt Nam. Cuối cùng, các báo cáo toàn diện sẽ cần phải được thực hiện để đảm bảo rằng toàn bộ chuỗi cung ứng của tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Châu Âu đang sử dụng các thông lệ bền vững và công bằng.

Dự luật mới này sẽ đi kèm với những thách thức đối với các công ty Việt Nam. ESG là gì? Luật mới cho các nhà xuất khẩu là gì? Làm cách nào để báo cáo để tôi tuân thủ luật này? Đây có thể là những câu hỏi xuất hiện trong đầu bạn.

Vào Thứ Ba, ngày 29 và Thứ Tư, ngày 30 tháng 11, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Royal HaskoningDHV, ASSIST và DBAV sẽ tổ chức Hội thảo Báo cáo ESG, tại Diễn đàn & Triển lãm Kinh tế Xanh 2022.

Các hội thảo này dành cho các nhà cung cấp (tiềm năng) của các công ty đa quốc gia Hà Lan và châu Âu khác tại Việt Nam, và cho tất cả các mối quan hệ của DBAV, ASSIST và Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Việt Nam. Các hội thảo được vào cửa miễn phí.

Chương trình của hội thảo:

5 phút: Khai mạc

60 phút: Phần trình bày cùng với bỏ phiếu tương tác

15 phút: Các trường hợp từ 3 công ty tại Việt Nam đã thực hiện báo cáo ESG

10 phút: Hỏi đáp

20 phút: Tiệc giao lưu ngắn đến cuối chương trình 

Sau khi tham quan workshop bạn sẽ có:

Nâng cao nhận thức về ESG và hệ quả của việc thực hiện ESG đối với các công ty muốn xuất khẩu sang châu Âu
Tăng cường hiểu biết về Báo cáo ESG
Có và hiểu các bước cần thực hiện để bắt đầu Báo cáo ESG trong doanh nghiệp của bạn
Gặp gỡ các doanh nghiệp khác cũng quan tâm đến báo cáo ESG hoặc các doanh nghiệp có thể giúp bạn lập báo cáo ESG

Đăng ký là miễn phí, nhưng chỗ ngồi có hạn.

Vui lòng điền vào mẫu ở đây.

Ga naar website Je verlaat deze website