Innovatiemissie Circulaire en geïntegreerde PV Duitsland

dinsdag 28 november 2023

Berlijn

Organisator

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Innovatie Attaché Netwerk

Entreekosten

250,00 EUR

Evenement data

Van 28 november 2023 07:00 Tot 1 december 2023 16:00

Bent u bezig met het ontwikkelen van de zonnepanelen van morgen? Wilt u te weten komen wat er op dit gebied in Duitsland speelt en contacten met Duitse experts opbouwen of versterken? Dan is de innovatiemissie ‘Circulaire en geïntegreerde PV’ naar Duitsland iets voor u.

Waarom PV (Photovoltaic) en waarom Duitsland?

De ontwikkeling en productie van zonnecellen en bijbehorende technologieën in Europa zijn terug van weggeweest. Vanaf 2010 verdween de productie bijna volledig uit Europa. Ook nu nog komt het overgrote deel van de zonnepanelen uit het verre oosten, vooral uit China.

De Chinese voorsprong in de massaproductie van de huidige generatie zonnepanelen is nauwelijks in te halen. Maar in nieuwe technologieën zoals tandem-zonnecellen, geïntegreerde zonnecellen en circulaire zonnepanelen, dus mogelijke toekomstige generaties van solartechnologie, hebben Europese spelers wel degelijk een sterke positie opgebouwd. Partijen in Duitsland spelen daarbij een cruciale rol: denk aan Meyer Burger voor de productie en het Helmholtz-Zentrum Berlijn of de Fraunhofer-Gesellschaft voor onderzoek en ontwikkeling. Recent Duits beleid steunt de ontwikkeling van zonnepanelen over de gehele waardeketen. Zo is onlangs de regelgeving aangepast om de uitbreiding van PV in gebouwen makkelijker te maken.

Om meer te weten te komen over deze ontwikkelingen en contacten te leggen met de sector in Duitsland, bezoeken we Berlijn, Bitterfeld, Halle en Dresden. Met name in deze regio’s vormt onderzoek, ontwikkeling en productie van zonnecellen een nieuw speerpunt.

Onderwerpen

Deze innovatiemissie brengt Duitse en Nederlandse partijen bijeen op de gebieden van:

  • lichtgewicht zonnepanelen die zonder aparte constructie in gevels of daken van gebouwen en andere infrastructuren zoals geluidswallen kunnen worden geïntegreerd;
  • zonnecellen met hoger rendement;
  • PV op water;
  • het ontwikkelen van volledig circulaire zonnepanelen die gerepareerd, hergebruikt en aan het eind van hun levensduur gerecycled kunnen worden.

Voor wie?

De missie richt zich op R&D-managers, business development managers, CTO’s en CEO’s van bedrijven en kennisinstellingen die nieuwe generaties van zonnepanelen en bijbehorende technologieën ontwikkelen, produceren en toepassen. Innovatiemissies zijn kleinschalig. Er kunnen maximaal 2 personen per organisatie mee, het totaal aantal deelnemers is ongeveer 20. Bij duidelijk meer aanmeldingen gaan we een selectie maken. In dat geval kijken we onder andere naar hoe uw expertise aansluit op de missie. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname.

Ga naar website Je verlaat deze website