North Sea Offshore Summit

vrijdag 7 juni 2024

Berlijn, Duitsland

Organisator

Duits-Nederlandse Handelskamer

Evenement data

Van 7 juni 2024 06:30 Tot 7 juni 2024 14:00

De Noordzee heeft een lange geschiedenis als bron van fossiele energie. De laatste decennia heeft er echter een enorme uitbreiding van de offshore windenergiecapaciteit plaatsgevonden en heeft de regio hier een toonaangevende industrie ontwikkeld die steeds duurzamere energiesystemen mogelijk maakt. Politieke en economische besluitvormers streven naar een snelle uitbreiding van capaciteit. Tijdens de conferentie willen we de dialoog tussen de politiek en de industrie stimuleren om de vervolgstappen en de noodzakelijke kaders in kaart te brengen.

Dit platform brengt de bijdragen van de industrie aan de verklaringen van Oostende en Esbjerg onder de aandacht, bevordert discussies over vereiste regelgevende kaders en zal nauwere samenwerking tussen bedrijven in de Noordzee vergemakkelijken. Prominente sprekers, paneldiscussies, B2B-mogelijkheden en parallelle seminars, maken deel uit van het programma.

Ga naar website Je verlaat deze website