Road2JapanXL

Zakendoen met Japan
donderdag 13 december 2018
NBC Congrescentrum
Nieuwegein
Organisator: 
Kamer van Koophandel/RVO
Entreekosten: 
Betaald
Bedrag: 
€50
Voertaal: 
Nederlands

Kansen voor Nederlandse bedrijven door handelsakkoord EU en Japan

Japan biedt kansen voor Nederlandse bedrijven door het in werking treden van de EU-Japan Economische Partnerovereenkomst (EPA) in 2019. De verwachting is dat de Europese export naar Japan dankzij dit akkoord met een derde kan groeien. Het akkoord vereenvoudigt de handel omdat o.a. de procedures worden versimpeld en de invoertarieven worden afgebouwd.

Sectoren: 
Land (locatie evenement): 
Nederland
Werelddeel: 
Europa