Canada: voedselverwerkende industrie

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Canada biedt kansen voor de Nederlandse voedselverwerkende industrie. De Canadese overheid streeft ernaar om Canada te positioneren als wereldwijde koploper op het gebied van voedingsmiddelen. De Canadese ‘supply chain’ van het verbouwen van producten tot het op tafel krijgen bij de uiteindelijke consument zorgt volgens schattingen voor zo’n 2,3 miljoen banen (direct en indirect) en vertegenwoordigt een geschatte waarde van ruim 98 miljard Canadese dollar.

Marktontwikkelingen tonen aan dat wereldwijd de vraag naar voedsel alleen maar toeneemt. Canada heeft een goede reputatie op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Om concurrerend te kunnen blijven en op een goede manier door te kunnen groeien, is Canada genoodzaakt om een aantal uitdagingen aan te pakken binnen deze industrie en dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

De Canadese voedselverwerkende industrie is erg arbeidsintensief en loopt achter op het gebied van automatisering. Dit zet de positie van Canada om concurrerend te blijven onder druk. De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie komt qua waarde in de buurt van Canada, maar doet dit met de helft van het aantal arbeidsplaatsen. Dat komt vooral door gebruik en integratie van geautomatiseerde systemen en het verder ontwikkelen van innovatieve oplossingen.

Meer informatie vindt u in bijgaand marktrapport.

Contactinformatie: 

Landbouwafdeling bij de Nederlandse Ambassade in Washington:
T: +1-202-2742502
E: was-lnv@minbuza.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
T: 088-0424242
E: menno.schrok@rvo.nl