Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederland is nauw verbonden met het buitenland. Daar hebben we baat bij, onder meer in economisch opzicht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich daarom in om Nederlandse ondernemers met internationale ambities zo goed mogelijk te ondersteunen. De opdracht om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In het buitenland staat een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen voor je klaar. Hieronder vallen ambassades, consulaten en Netherlands Business Support Offices (NBSO’s).

Voor ondernemers zijn de ambassades, consulaten en NBSO’s zowel een antenne als een spreekbuis. Zo onderhouden ze een uitgebreid netwerk met lokale bedrijven en overheidsinstanties. Als ondernemer kan je gebruik maken van het buitenlandnetwerk als je zaken wilt doen in een bepaald land. Hiervoor kan je terecht op de gezamenlijke website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd.

Nederlandwereldwijd.nl informeert Nederlanders die:

  • in het buitenland (willen) wonen, werken of studeren
  • naar het buitenland (willen) reizen
  • in of met het buitenland zaken (willen) doen

Ondernemers vinden op Nederlandwereldwijd.nl bij zakendoen onder meer hun weg naar zakenpartners in het buitenland en informatie over belangenbehartiging en financieringsmogelijkheden.