MKB-Nederland

Export en internationaal zakendoen zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Van oudsher is Nederland een open handelsnatie waarbij export circa 32 procent van het bruto binnenlands product vormt. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven actief die tevens voor groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen.

MKB-Nederland helpt mkb-ondernemers door te lobbyen op nationaal en internationaal niveau voor het verbeteren van de condities voor het internationale zakendoen. Maar onze steun is ook concreet als partner in de publiek-private handelsbevordering. Voorzitter Jacco Vonhof treedt regelmatig op als zakelijk missieleider bij handelsmissies naar landen waar veel kansen liggen voor het mkb.

Een concreet initiatief is de MKB Export Award van MKB-Nederland, TNT/Fedex en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, samen met Language Institute Regina Coeli. Met deze wedstrijd helpen wij mkb-ers om hun bedrijf symbolisch op de wereldkaart te zetten en hun internationale ambities waar te maken. De winnaar ontvangt onder andere voor 15.000 euro aan transporttegoed, een zakenpartnerscan en een taaltraining.

Ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 hebben ING, KLM en MKB-Nederland met het ministerie van Buitenlandse Zaken het Oranje Handelsmissiefonds opgericht. Het fonds wil bedrijven inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Jaarlijks ontvangen 10 bedrijven ondersteuning bij het opbouwen van een internationaal netwerk: één-op-één hulp bij het vinden van de juiste contacten over de grens, deelname aan een handelsmissie of internationaal beursbezoek, vliegtickets, persoonlijk advies van experts en toegang tot de kennis, ervaring en het netwerk van de partners van het fonds.

Meest recente publicaties