NLWorks

NLWorks verbindt innovatieve ondernemers, overheden en kennisinstellingen met internationale ambities. Samen initiëren, creëren en realiseren we meerjarenprogramma’s met impact.

De professionals van NLWorks bieden capaciteit, toegang tot binnen- en buitenlandse netwerken en internationale expertise ten behoeve van publiek-private consortia. Onze impactprogramma’s zijn Reliable, Scalable & Bankable. Een succesformule voor een duurzaam resultaat.

Werken op het grensvlak van netwerken
Met directe toegang tot internationale overheden, topsectoren, financiële instellingen, ambassades, consulaten, agentschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen openen we de juiste deuren en groeipaden voor Nederlandse bedrijven in consortiaverband.

Grote opgave, veel partijen
NLWorks ondersteunt Nederlandse consortia in groeimarkten zoals China, Kenia en Vietnam. Daarnaast ondersteunen we onze publiek-private opdrachtgevers bij het van de grond tillen van meerjarige actieagenda’s voor bijvoorbeeld de Golfregio en Duitsland.