Evaluation of the energy transition facility

Bron:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Ministerie van Buitenlandse Zaken

Eindrapport (impactevaluatie) van het programma Energietransitie Faciliteit (ETF). Dit beleidsprogramma ondersteunt landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA regio) in hun transitie naar een meer duurzame energievoorziening. Beheer en uitvoering: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Contact:
RVO
T 088 042 42 42

Download rapport Je verlaat deze website