Finland : market study 2022 : collaboration opportunities for the Dutch life sciences & health sector

Bron:

Task Force Health Care Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Nederlandse ambassade in Helsinki Regional Business Development

Dit rapport onderzoekt de kansen voor de Nederlandse Life Sciences and Health-sector (LSH) in Finland. Het legt de verbinding tussen Nederlandse oplossingen voor de gezondheidszorg en de huidige ontwikkelingen in het Finse zorgsysteem.

Het rapport is gemaakt in opdracht van het Regional Business Development team (RBD) voor de Scandinavische en Baltische landen namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassade in Helsinki. Het is opgesteld door de Task Force Health Care (TFHC).

Informatie

Meer weten over de zakelijke kansen in Finland? Bekijk de landeninformatie bij RVO.

Contact:
RVO
T 088 042 42 42

Download rapport Je verlaat deze website