Market Study of the Circular (& Waste) Economy of South Africa

Bron:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dit rapport bekijkt de kansen op het gebied van de circulaire economie in Zuid-Afrika. Het doel is handels- en joint venture-relaties tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven te faciliteren.

Uit onderzoek in Zuid-Afrika is gebleken dat een aantal sectoren haalbare circulaire kansen biedt in Zuid-Afrika. Denk aan mijnbouw, landbouw, bosbouw, hout, papier en pulp, voedselsystemen, maakindustrie, mobiliteit/transport, bouw, energie, water, voedselsystemen, verpakking, elektronica, mode en textiel. Dit marktrapport onderzoekt circulaire kansen binnen deze sectoren.

Download rapport Je verlaat deze website