Scoping study protected horticulture and indoor farming in South West Nigeria

Bron:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Sinds 2018 is de handelsrelatie tussen Nederland en Nigeria beter geworden. Zeker binnen de land- en tuinbouw is er nu meer handelssamenwerking. Dit is ook een doel in de beleidsnotitie 2022 van BHOS (Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking). De titel van deze beleidsnotitie is 'Doen waar Nederland goed in is'. Daarin staat Nigeria genoemd als 1 van de 14 combinatielanden waarin onze overheid de handel, investeringen en ontwikkeling stimuleert. De overheid wil met Nederlandse oplossingen de 14 combinatielanden helpen te verduurzamen en/of digitaliseren. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal in Nigeria hebben de tuinbouwsector onderzocht. Ook hebben zij programma's opgezet en samenwerkingsverbanden opgestart. Daarom zijn de marktkansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nu meer bekend.

Download rapport Je verlaat deze website